fredag 28 augusti 2009

TNValidate Version 1.1

Version 1.1 av TNValidate har vi nu publicerat på CodePlex.

Den är bakåtkompatibel med version 1.0. Den innehåller följande nyheter:

  • Kan ange att något är en validerings varning istället för ett fel. Varningar och fel hanteras separat.
  • Lokaliserng till portugisiska (brasilianska)
  • Varje fel har nu en tillhörande felkod, så att du kan hänvisa till ett visst fel utan att jämföra strängar. Dessutom finns det stöd för att sätta felkoden koden själv.
  • Refaktorerade ValidatorBase för att minska andelen kod som behövs i varje validator, detta tillåter oss nu att implementera egna validatorer utanför TNValidate.

måndag 24 augusti 2009

Vi sponsrar Code Camp I Malmö 30-Augusti

Den 30-Augusti anordnar Alt.NET Öresund ett CodeCamp i Malmö. Vi kommer givetvis att deltaga och även sponsra deras tävlingar med fina priser.

TNValidate är nu open source

Nu finns vårt interna valideringsbibliotek TNValidate som ett projekt på CodePlex. Vi släppte detta som open-source för att vi ville låta andra ta del av våra interna bibliotek. Biblioteket är skrivet i C# och använder sig av ett "Fluent Interface"för att definiera valideringsreglerna.

Vi har genom att använda TNValidate fått en enhetlig struktur på all våra valideringsrutiner, vilket i sin tur har minskat antalet buggar.

Att använda TNValidate är väldigt enkelt:
// Instantiate validator.
var Validate = new Validator(ValidationLanguageEnum.English);

// Basic validation.
Validate.That(Email, "Email address").IsEmail();

// Chaining a couple of rules.
Validate.That(Name, "Name").IsLongerThan(3).IsShorterThan(100);

// Supply a custom error message.
Validate.That(Age, "Age").IsGreaterThanOrEqual(13,
"You must be older than 13 to sign up");

// Check if validation suceeded.
if (Validate.HasErrors())
{
// Show errors (Validate.ValidatorResults can be data-bound).
foreach (var Error in Validate.ValidatorResults)
Console.WriteLine(Error.ValidationMessage);
}
else
{
// Was fine, continue...
// ...
}
Hör gärna av er med era synpunkter på detta bibliotek, version 1.1 kommer att släppas inom kort.