måndag 24 augusti 2009

TNValidate är nu open source

Nu finns vårt interna valideringsbibliotek TNValidate som ett projekt på CodePlex. Vi släppte detta som open-source för att vi ville låta andra ta del av våra interna bibliotek. Biblioteket är skrivet i C# och använder sig av ett "Fluent Interface"för att definiera valideringsreglerna.

Vi har genom att använda TNValidate fått en enhetlig struktur på all våra valideringsrutiner, vilket i sin tur har minskat antalet buggar.

Att använda TNValidate är väldigt enkelt:
// Instantiate validator.
var Validate = new Validator(ValidationLanguageEnum.English);

// Basic validation.
Validate.That(Email, "Email address").IsEmail();

// Chaining a couple of rules.
Validate.That(Name, "Name").IsLongerThan(3).IsShorterThan(100);

// Supply a custom error message.
Validate.That(Age, "Age").IsGreaterThanOrEqual(13,
"You must be older than 13 to sign up");

// Check if validation suceeded.
if (Validate.HasErrors())
{
// Show errors (Validate.ValidatorResults can be data-bound).
foreach (var Error in Validate.ValidatorResults)
Console.WriteLine(Error.ValidationMessage);
}
else
{
// Was fine, continue...
// ...
}
Hör gärna av er med era synpunkter på detta bibliotek, version 1.1 kommer att släppas inom kort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar